Polityka Prywatności

W Serwisie TortyzJozefowa​.pl szanujemy prywatność swoich Użytkowników. Mając na uwadze powyższe niniejszym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu (dalej jako: Użytkownicy) i korzystających naszych usług jako administratora danych osobowych. Poniższe zapisy stanowią również klauzulę informacyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku zwanego potocznie „RODO”.​

I. ADMINISTRATOR

Administratorem przekazanych przez Użytkowników danych osobowych jest:
Z miłości do słodkości. Pracownia tortów i ciast. Alicja Cabaj-Krzywina
11 Listopada 5,
05-410 Józefów, Polska
NIP: 8762050851
W każdej sprawie związanej z danymi osobowymi, Użytkownik może się z nami skontaktować jako z Administratorem wysyłając e-mail na poniższy adres: kontakt@tortyzjozefowa.pl

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

​Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Informacje zawarte w polityce przygotowaliśmy, aby w przejrzysty i zwięzły sposób poinformować o gromadzeniu, wykorzystywaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu itp. danych osobowych dotyczących Państwa.

 • Chronimy Państwa dane osobowe za pomocą stosowych środków bezpieczeństwa.
 • Zbieramy tylko niezbędne dane i przechowujemy nie dłużej niż jest to wymagane.
 • Dane osobowe wykorzystujemy w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe naszych Użytkowników przetwarzamy w następującym celu:

 • Dane zbierane za pomocą formularzy – będą przetwarzane zazwyczaj w celu marketingowym tzn. przesyłaniu ofert, informacji o promocjach i wydarzeniach, zaproszeń na wydarzenia/webinaria, wiadomości o charakterze edukacyjno-promocyjnym, newsletteru na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO).
 • Dane niezbędne do wykonania umowy, usługi (dedykowane formularze, kontakt mailowy, rozmowy telefoniczne):
  • wykonania umowy (nawiązania współpracy, zawarcia umowy oraz wszelkich innych stosowanych operacji służących osiągnięciu tych celów), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami; jak również dokonywanie analityki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub naszym współpracownikom, jak też i podmiotom udzielającym wsparcia, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT, usług marketingowych, a także partnerom biznesowym zgodnie z zawartymi umowami oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza EOG, ponieważ korzystamy z zewnętrznego systemu CRM / mailingowego firmy MailerLite na podstawie zawartej z tym podmiotem umowy transferowej powstałej w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne UE. Firma MailerLite potwierdza spełnienie europejskich wymagań w obszarze bezpiecznego przetwarzania danych. W każdej chwili mają Państwo możliwość uzyskania od Administratora danych dalszych informacji i otrzymania kopii danych osobowych przekazanych poza EOG.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane zbierane za pomocą formularzy na postawie zgody – będą przetwarzane do momentu odwołania wyrażonej zgody
 • Dane niezbędne do wykonania umowy, usługi (dedykowane formularze, kontakt mailowy, rozmowy telefoniczne):
  • realizacji umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) – przez okres współpracy;
  • dokonania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) – przez okres współpracy;
  • realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia;
  • realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) – przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie;
  • realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) – przez 5 lat od końca roku podatkowego;
  • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem Cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) – przez 3 lata od zakończenia współpracy.

VI. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH (PROFILOWANIE)

(Dotyczy tylko osób które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych)

Państwa dane podlegają profilowaniu, tzn. śledzimy historię otwieralności korespondencji e-maili, aby później wysyłać informacje przydatne, związane z jego/jej zainteresowaniami.

Takie profilowanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych ani nie wpływa na Państwa sytuację w inny istotny sposób.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się w systemie CRM – wewnętrznej bazie służącej do zarządzania kontaktami, gromadzenia informacji i planowania działań sprzedażowych i marketingowych.

W pozostałych przypadkach Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA, KTÓREGO DANE DOTYCZĄ

Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania aktualnych i prawdziwych danych.

Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych
 2. ich sprostowania
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail kontakt@tortyzjozefowa.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika lub poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Administratora

Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie

VIII. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Posiadamy profil na portalu społecznościowym Meta/Facebook

Przetwarzamy dane osobowe uczestników odwiedzających nasze profile w mediach społecznościowych, którzy wykonali co najmniej jedno z poniżej wymienionych działań:

 1. Kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj”
 2. Opublikowanie komentarza do postu Administratora
 3. Opublikowanie recenzji Administratora na danym portalu
 4. Przesłanie wiadomości za pośrednictwem danej platformy społecznościowej

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji z użytkownikami profilu na danej platformie społecznościowej: odpowiedzi na zadane pytanie lub odpowiedzi na komentarz i nie są przekazywane poza daną platformę społecznościową.

Zakres danych przetwarzanych w ramach profili Administratora w mediach społecznościowych obejmuje:

 1. identyfikator użytkownika, np. imię i nazwisko
 2. dane identyfikacyjne konta użytkownika
 3. zdjęcie profilowe
 4. zdjęcia zamieszczone przez danego użytkownika na profilu Administratora (np. w komentarzu)
 5. treść komentarzy
 6. treść wiadomości przesyłanych za pomocą danej platformy społecznościowej
 7. anonimowe dane statystyczne gromadzone za pomocą plików cookies.

Dane osobowe są udostępniane właścicielowi portalu skocznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje, wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

IX. LINKI ZEWNĘTRZNE

Wszelkie linki internetowe, czyli adresy prowadzące do innych stron, podawane czy to w treści zawartych w serwisach materiałów, komentarzach czy na specjalnie do tego przeznaczonych do tego listach, podawane są w celach informacyjnych i w dobrej wierze. Nie odpowiadamy za ich zawartość (która mogła się wiele razy zmienić od momentu zamieszczenia linka), świadczone usługi, ani za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron, na które prowadzi link.

X. POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do strony internetowej: TortyzJozefowa.com.pl . Poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek.

 1. W Naszym Serwisie korzystamy z usług zewnętrznych serwisów, takich jak Google Analytics oraz Meta/Facebook Pixel. Szczegóły, których zasady można znaleźć na stronach https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://www.facebook.com/policies/cookies/, oczywiście w zgodzie i poszanowaniu prywatności. Narzędzia oraz usługi wymienionych serwisów pomagają rozwijać nasz Serwis najlepiej i najsprawniej jak to tylko możliwe.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

XI. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES
czyli jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies do swojej przeglądarki, możesz zmienić jej ustawienia!

Dla ułatwienia, podajemy linki do zarządzania ustawieniami cookies, w różnych przeglądarkach internetowych/systemach, Sprawdź czego używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Pamiętaj jednak, że to właśnie dzięki tym wszystkim plikom i usługom, możesz automatycznie zalogować się, lub w spersonalizowany dla Ciebie sposób wyświetlać niniejszą witrynę.